Liên hệ trực tiếp:

Trường TH và THCS Đại Thành

Xã Đại Thành
3.564.544
c2daithanh@bacgiang.edu.vn